Tot wanneer kan de huurder een verzoek indienen tegen de verhoging van de huur na woningverbetering?

De huurder moet binnen drie maanden nadat de woningverbetering is opgeleverd, het verzoek indienen bij de Huurcommissie.

Als de periode van drie maanden voorbij is, is de termijn om een verzoek in te dienen verstreken.