De huurder is het niet eens met de inkomensafhankelijke huurverhoging. In welke gevallen kan de huurder bezwaar maken bij de verhuurder?

Er is sprake van een inkomensafhankelijke huurverhoging wanneer de verhuurder de huur verhoogt met een percentage tot maximaal 6,6%. Dit is alleen toegestaan als de huurder in 2018 een jaarinkomen had dat hoger was dan € 43.574. De verhuurder is verplicht om bij de inkomensafhankelijke huurverhoging een verklaring van de Belastingdienst mee te sturen.

Om de volgende redenen kan de huurder bezwaar maken tegen de huurverhoging:

•    De nieuwe huurprijs komt boven de maximale huurprijs te liggen volgens de puntentelling die bij de woning hoort.
•    De verhuurder verhoogt de huur voor de tweede keer in 1 jaar.
•    In het voorstel voor de huurverhoging staan fouten, bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
•    De huurder heeft het huurverhogingsvoorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
•    De huurder heeft een procedure over onderhoudsgebreken bij de Huurcommissie lopen.
•    De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
•    De verhuurder hanteert een all-in-huurprijs. De kale huur is niet bekend en de verhuurder mag alleen over de kale huur de huur verhogen. De verhuurder mag daarom geen huurverhoging voorstellen.

Daarnaast kan de huurder bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging om de volgende redenen (deze redenen gelden niet bij een reguliere huurverhoging):

•    Wanneer 1 of meerdere bewoners in het huishouden op de voorgestelde ingangsdatum de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
•    Wanneer het huishouden van de huurder uit 4 of meer personen bestaat.
•    Wanneer de huurder behoort tot de aangewezen groep chronisch zieken.
•    Wanneer het jaarinkomen in 2019 is gedaald tot onder €43.574.
•    Wanneer het huishoudinkomen van de huurder in 2019 niet boven de € 43.574 lag.

Let op: Als één van deze inkomensafhankelijke redenen voor bezwaar gegrond is, dan mag de huurprijs maximaal met 5,1% worden verhoogd. Het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging is dan niet toegestaan.  

De huurder moet voor de ingangsdatum van de huurverhoging bezwaar maken bij de verhuurder, bijvoorbeeld met het bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging (zelfstandige woonruimte) of het bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging (onzelfstandige woonruimte) (pdf).