De huurder is het niet eens met de inkomensafhankelijke huurverhoging. In welke gevallen kan de huurder bezwaar maken bij de verhuurder?

Er is sprake van een inkomensafhankelijke huurverhoging wanneer:

  • de huurder een jaarinkomen heeft hoger dan € 42.436  en
  • de verhuurder de huur verhoogt met een percentage tussen de 4,1% en maximaal 5,6%.

In de volgende gevallen kan de huurder bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging.

  • Wanneer het huishouden van de huurder uit 1 of meerdere bewoners bestaat met een AOW-gerechtigde leeftijd van 66 jaar en 4 maanden. Bij een huurverhoging per 1 juli 2019 is dus bepalend wie er op 1 juli 2019 in de woning wonen en of één of meer van hen op 1 juli 2019 de AOW-gerechtigde leeftijd heeft.
  • Wanneer het huishouden van de huurder uit meer dan4 personen bestaat.
  • Wanneer de huurder chronisch ziek is of een beperking heeft.
  • Wanneer het inkomen van de huurder is gedaald.

De huurder kan bezwaar maken bij de verhuurder, bijvoorbeeld met de modelbrief Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging (zelfstandige woonruimte).