De huurder is het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging. In welke gevallen kan de huurder bezwaar maken bij de verhuurder?

Er is sprake van een jaarlijkse huurverhoging wanneer:

  • de huurder in 2019 een huishoudinkomen heeft lager dan € 42.436 en
  • de verhuurder de huur verhoogt met een percentage tussen de 0,1%enmaximaal4,1%.

In de volgende gevallen kan de huurder bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging:

  • De nieuwe huurprijs komt boven de maximale huurprijs te liggen volgens de puntentelling die bij de woning hoort.
  • De verhuurder verhoogt de huur voor de tweedekeer in 1 jaar.
  • In het voorstel voor de huurverhoging staan fouten, bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
  • De huurder heeft het huurverhogingsvoorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
  • De huurder heeft een procedure over onderhoudsgebreken bij de Huurcommissie lopen.
  • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
  • De verhuurder hanteert een all-in-huurprijs. De kale huur is niet bekend en de verhuurder mag alleen over de kale huur de huur verhogen.  De verhuurder mag daarom geen huurverhoging voorstellen.

De huurder kan bezwaar maken bij de verhuurder, bijvoorbeeld met de modelbrief Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging.