De huurder maakt geen bezwaar tegen de huurverhoging, maar de huurder betaalt de voorgestelde huurverhoging niet. Kan de verhuurder de Huurcommissie inschakelen?

Ja. Als de huurder geen bezwaar maakt, maar de voorgestelde huurverhoging niet betaalt, dan zijn er voor de verhuurder 2 mogelijkheden:

  1. De verhuurder heeft het huurverhogingsvoorstel per aangetekende post verstuurd aan de huurder. De verhuurder kan de Huurcommissie vragen de voorgestelde huurverhoging te beoordelen, met het verzoekschrift Jaarlijkse huurverhoging voor verhuurders (pdf).
  2. De verhuurder heeft het huurverhogingsvoorstel nĂ­etper aangetekende post verstuurd. Als de huurder weigert de huurverhoging te betalen, dan zal de verhuurder de huurder een herinneringsbrief per aangetekende post moeten sturen. Deze brief moet de huurder uiterlijk 3 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging ontvangen.

Is de huurder het dan nog steeds niet eens met de huurverhoging, dan moet de huurder zelf binnen 4 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging bij de Huurcommissie vragen de huurverhoging te beoordelen. Dat kan met het verzoekschrift Jaarlijkse huurverhoging voor huurders (zelfstandige woonruimte) (pdf) of het verzoekschrift Jaarlijkse huurverhoging voor huurders (onzelfstandige woonruimte) (pdf).

Schakelt de huurder de Huurcommissie niet in, dan is de huurverhoging een feit.