De verhuurder wil de huur verhogen. Wat moet in het voorstel tot huurverhoging staan?

De verhuurder stuurt een brief aan de huurder met daarin het voorstel tot huurverhoging. Bijvoorbeeld met de Modelbrief voorstel tot jaarlijkse huurverhoging (pdf). 

In het voorstel moet staan:

  • de oude en nieuwe kale huurprijs;
  • het percentage of het bedrag waarmee de huur wordt verhoogd;
  • of er sprake is van inkomensafhankelijke huurverhoging. Dan moet de verhuurder een inkomensverklaring van de Belastingdienst meesturen; 
  • de datum van de huurverhoging;
  • hoe de huurder bezwaar kan maken tegen de huurverhoging.

De verhuurder moet dit voorstel minimaal twee maanden vóór de huurverhoging ingaat naar de huurder sturen. Bijvoorbeeld: als de verhuurder op 1 juli de huur wil verhogen, dan moet de huurder het voorstel uiterlijk op 30 april ontvangen.