De verhuurder wil de huur verhogen. Wat moet in het voorstel tot huurverhoging staan?

De verhuurder wil de huur verhogen. De verhuurder moet dit voorstel minimaal twee maanden vóór de huurverhoging ingaat naar de huurder sturen. Bijvoorbeeld: als de verhuurder op 1 juli de huur wil verhogen, dan moet de huurder het voorstel uiterlijk op 30 april ontvangen.

De verhuurder stuurt een brief aan de huurder met daarin het voorstel tot huurverhoging.

Wat moet in ieder geval in het voorstel tot huurverhoging staan?

  • De oude kale huurprijs
  • Het percentage en/of het bedrag van de huurverhoging
  • De voorgestelde kale huurprijs
  • De ingangsdatum van de voorgestelde huurprijs
  • De wijze waarop een huurder bezwaar kan maken

De percentages vanaf 1 juli 2020 zijn maximaal 5,1% bij een inkomen tot € 43.574. En maximaal 6,6% bij een inkomen boven de € 43.574.

Als er sprake is van een inkomensafhankelijke huurverhoging, waarbij de huurprijs wordt verhoogd met meer dan 5,1%, dan moet de verhuurder een inkomensverklaring van de Belastingdienst meesturen met het huurverhogingsvoorstel.