Wat is de maximale huurverhoging die de verhuurder mag vragen?

Bij de huurverhoging mag de nieuwe huurprijs niet boven de maximale huurprijs uitkomen die voor de woning geldt. De maximale huurprijs wordt vastgesteld volgens de puntentelling.

Daarnaast verschilt het per type woning en per samenstelling van het huishouden met hoeveel procent de verhuurder de huur mag verhogen:

Zelfstandige woningen in 2019:

  • Bij huishoudinkomens lager dan € 42.436  mag de verhuurder de huur met maximaal 4,1% verhogen.
  • Bij huishoudinkomens hoger dan € 42.436 mag de verhuurder de huur met maximaal 5,6% verhogen.
  •  Bij huishoudens waar op de datum van de huurverhoging 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd van 66 jaar hebben bereikt, mag de verhuurder de huur met maximaal 4,1% verhogen.
  • Bij huishoudens die op de datum van de huurverhoging  uit 4 of meer personen bestaan, mag de verhuurder de huur met maximaal 4,1% verhogen.
  • Als een huurder chronisch ziek is, mag de verhuurder de huur tot maximaal 4,1% verhogen.

Onzelfstandige woningen in 2019:

  • De verhuurder mag de huur met maximaal 3,1% verhogen. Het inkomen van de huurder doet er niet aan toe.

Woonwagens en standplaatsen:

  • De verhuurder mag de huur met maximaal 3,1% verhogen. Het inkomen van de huurder doet er niet aan toe.