Wat is het verschil tussen de jaarlijkse huurverhoging en de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Bij zelfstandige woningen mag een verhuurder in 2019 de huur verhogen met een percentage tussen de 0,1en5,6 procent. Dit percentage wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Het verschil tussen de jaarlijkse en de inkomensafhankelijke huurverhoging heeft te maken met het inkomen van de huurder.

Als een huurder in 2019 een huishoudinkomen heeft lager dan € 42.436, dan is er alleen sprake van een jaarlijkse huurverhoging. De verhuurder mag de huur dan tot maximaal 4,1 % verhogen.

Als een huurder een huishoudinkomen heeft hoger dan € 42.436, dan is er sprake van een (jaarlijkse) inkomensafhankelijke huurverhoging. De verhuurder mag de huur tot maximaal 5,6 % verhogen. De verhuurder moet bij het verhogingsvoorstel aan de huurder wel een inkomensverklaring van de Belastingdienst meesturen.

Bij onzelfstandige woningen mag de verhuurder geen inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoeren.