De verhuurder gaat niet akkoord met het voorstel van de huurder of de verhuurder laat niets van zich horen. Kan de huurder de Huurcommissie inschakelen?

Ja, maar alleen wanneer de huurder een inkomensafhankelijke huurverhoging had.

De huurder kan een verzoek indienen met het verzoekschrift Huurverlaging op grond van inkomensdaling (pdf). De huurder moet ook een kopie van alle aan de verhuurder gestuurde documenten meesturen met het verzoekschrift. Dat zijn de volgende documenten:

  • Voorstel tot huurverlaging
  • Inkomensverklaring van alle bewoners.
  • Uittreksel Basisregistratie.

De huurder moet het verzoek binnen 6 weken na de datum waarop de huurverlaging in moet gaan naar de Huurcommissie sturen.  Bijvoorbeeld: als de huurder wil dat de huurverlaging op 1 juli ingaat, dan moet de Huurcommissie het verzoek uiterlijk 4 augustus krijgen.

Als de huurder te laat is met het indienen van het verzoek, dan kan de Huurcommissie het verzoek niet in behandeling nemen. De huurder kan wel opnieuw een voorstel bij de verhuurder indienen en daarna – als de verhuurder niet akkoord gaat met het voorstel of niet reageert – bij de Huurcommissie.

Overzicht inkomensgrenzen en percentages

 

Jaarlijkse huurverhoging

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Jaar

Inkomensgrens

lager dan <

Maximaal percentage huurverhoging

Inkomensgrens

hoger dan >

Maximaal percentage huurverhoging

2017

€ 40.349

2,8%

€ 40.349

4,3%

2018

€ 41.056

3,9%

€ 41.056

5,4%

2019

€ 42.436

4,1%

€ 42.436

5.6%