Het inkomen van de huurder is gedaald. Onder welke voorwaarden kan de huurder huurverlaging aanvragen?

Alleen wanneer de huurder een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad en het huishoudinkomen is na de huurverhoging gedaald, dan kan de huurder huurverlaging aanvragen. De inkomensgrenzen – die bepalen of de huurder een jaarlijkse of een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt – verschillen per jaar:

  • 2017: huishoudinkomen hoger dan € 40.349
  • 2018: huishoudinkomen hoger dan € 41.056
  • 2019: huishoudinkomen hoger dan € 42.436

Voorbeeld: als de huurder in 2017 een huishoudinkomen van € 44.000 had, krijgt de huurder een inkomensafhankelijke huurverhoging omdat het huishoudinkomen boven de € 40.349 lag. Als het huishoudinkomen van de huurder ná de inkomensafhankelijke huurverhoging is gedaald tot een jaarinkomen van € 39.000, dan kan de huurder huurverlaging aanvragen.