Hoe vraagt de huurder huurverlaging bij inkomensdaling aan?

De huurder moet eerst een voorstel tot huurverlaging naar de verhuurder sturen. Bijvoorbeeld met de Modelbrief voorstel tot huurverlaging (pdf). In dat voorstel moet staan:

  • de oude en nieuwe kale huurprijs;
  • het percentage of het bedrag waarmee de huur wordt verlaagd;
  • de datum waarop de huurverlaging ingaat.

Met het voorstel moet de huurder de volgendedocumenten meesturen:

  • inkomensverklaring van alle bewoners.;
  • uittreksel Basisregistratie personen van één van de bewoners waaruit blijkt hoeveel bewoners ingeschreven staan op het adres. Dit document kan de huurder bij de gemeente aanvragen.

De huurder moet dit voorstel minimaal 2 maanden voor de huurverlaging ingaat aan de verhuurder sturen. Bijvoorbeeld: als de huurder wil dat de huurverlaging 1 juli ingaat, dan moet de verhuurder het voorstel uiterlijk 30 april krijgen.