Op welke gronden kan de verhuurder het voorstel tot huurverlaging weigeren?

Als het huishoudinkomen van de huurder over het hele jaar van de inkomensdaling nog niet is vastgesteld. De Belastingdienst stelt het huishoudinkomen meestal in juni vast. Als de verhuurder de huurverlaging vanwege inkomensdaling in 2018 weigert, kan de huurder pas in juni 2019 een huurverlaging voorstellen.

De verhuurder kan het voorstel tot huurverlaging ook weigeren als het huishoudinkomen hoger is dan €42.436.