De huurder heeft schade veroorzaakt. Is de reparatie voor rekening van de huurder?

Ja. De huurder zorgt voor reparaties van schade die hij zelf heeft veroorzaakt. Deze kosten zijn dan ook voor rekening van de huurder.