De verhuurder verricht kleine en dagelijkse reparaties. Zijn de kosten voor rekening van de huurder?

Ja. De huurder is verantwoordelijk voor het dagelijks en klein onderhoud. Als de verhuurder de kleine en dagelijkse reparaties verricht, mag de verhuurder de kosten hiervan aan de huurder doorberekenen als servicekosten.