Is het klein onderhoud altijd voor rekening van de huurder?

Kleine reparaties moet de huurder gemakkelijk zelf kunnen uitvoeren. Als het klein onderhoud – ook wel kleine herstellingen genoemd – aan de volgende regels voldoet, is het klein onderhoud voor rekening van de huurder:

  • Kleine herstellingen mogen geen ‘noemenswaardige’ kosten met zich meebrengen (bijvoorbeeld voor het repareren van kranen, sloten en roosters). 
  • De plaats of installatie waar de huurder herstelwerk moet doen, moet voor de huurder bereikbaar zijn (bijvoorbeeld bij het ramen lappen of schoonmaken van de goten). 
  • De kleine herstelling moet onderhoudstechnisch eenvoudig zijn en geen specialistische kennis vereisen (bijvoorbeeld bij technische installaties als de verwarming). 

Is er wél sprake van noemenswaardige kosten, onbereikbare plaatsen of vereiste technische kennis, dan komt de kleine herstelling voor rekening van de verhuurder. Alle regels voor wie verantwoordelijk is voor klein onderhoud in en om huis, staan in het Besluit kleine herstellingen.