Wie is verantwoordelijk voor het (groot) onderhoud aan de huurwoning of kamer?

Het onderhoud aan de huurwoning of kamer is verdeeld tussen huurder en verhuurder. De huurder doet het klein en dagelijks onderhoud en de verhuurder zorgt voor groot onderhoud. Kleine reparaties zijn voor rekening van de huurder, terwijl grote reparaties voor rekening van de verhuurder zijn.

De onderstaande tabel 'Onderhoud huurwoning' geeft aan welk onderhoud voor rekening van de huurder of verhuurder is. In een huurcontract mogen geen bepalingen staan die hiervan afwijken in het nadeel van de huurder.

Onderhoud huurwoning

Onderhoud

Rekening huurder

Rekening verhuurder

Schilderwerk

Witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren

Buitenschilderwerk

Voorbereidende werkzaamheden voor het schilderwerk

Plamuren, opvullen van gaatjes, butsen, dichten van geringe krimpscheuren

 

Kleine werkzaamheden

Vastzetten en vastschroeven van onder andere loszittende onderdelen, bijvoorbeeld trapleuningen, deurknoppen, drempels, elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen, vloerroosters, plafondroosters, sleutels van binnensloten en buitensloten

 

Onderdelen en bestanddelen woonruimte

Vervanging en vernieuwing van onder andere kraanleertjes en onderdelen van kranen, deurknoppen, sloten, hang-en-sluitwerk, vloerroosters, plafondroosters, sleutels van binnensloten en buitensloten, garnituur voor doucheruimte en toiletruimte, garnituur wc, elektrische schakelaars en wandcontactdozen, deurbellen, kabelaansluitingen, telefoonaansluitingen en computeraansluitingen en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken

 

Scharnieren, sloten, kranen etc.

Gangbaar houden, regelmatig controleren van de beweegbaarheid, oliƫn, smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen

Grote reparaties, vervanging

Bevriezing

Voorzieningen ter voorkoming (van reparatie aan) bevriezing van kranen

 

Verlichting

Vervanging van lampen in gemeenschappelijke ruimten en aan de buitenzijde van de woonruimte

Reparaties en vervanging van armaturen

Ruiten en ingebouwde spiegels

Vervanging van beschadigde en kapotte ruiten en spiegels indien de kosten gering zijn

 

Technische installaties binnen de woning

Onder andere het ontluchten en bijvullen van cv-installatie, het opnieuw opstarten van de cv-installatie na uitval, het vervangen van filters en schoonhouden van roosters, voor zover de kosten gering zijn en er daarvoor geen specialistische kennis vereist is

Reparaties, controle, vervanging

Tochtwering

Aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen voor zover de kosten gering zijn

 

Onderdelen gelegen buiten de woning

Onder andere vervanging en vernieuwing van onderdelen van brievenbus, buitenlamp, carport, vlaggenstokhouder voor zover de kosten gering zijn en de onderdelen makkelijk te vervangen zijn

Vervanging bij slijtage

Tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen

Bij eerste bewoning: aanleg van tuin of erf. Daarna egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde. Regelmatig maaien van het gras. Regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van de opritten, toegangspaden, en terrassen. Vervangen van gebroken tegels. Regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen. Vervangen van dode beplanting. Vervangen van kapotte planken of segmenten van houten afscheidingen. Rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen. Regelmatig verven of beitsen van erfafscheidingen

Bij eerste bewoning aanleg opritten en toegangspaden en aanbrengen eenvoudige erfafscheiding

Schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen

Schoonmaken, vegen en ontstoppen indien bereikbaar door huurder

Grote reparaties, vervanging

Riool

Schoonhouden en ontstoppen van het binnenriool tot het aansluitpunt vanuit het woongedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel het hoofdriool, in beide gevallen voor zover de riolering voor de huurder bereikbaar is

 

Vuilstortkoker.   Vuilniscontainerruimte

Schoonhouden en zo nodig ontstoppen van de vuilstortkoker. Schoonhouden van de vuilniscontainerruimte. In beide gevallen voor zover voor de huurder bereikbaar

Reparaties

Woonruimte gedeelte en gemeenschappelijke ruimte

Schoonhouden

 

Ruiten, kozijnen, deurposten, geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen

Wassen en schoonhouden van binnen en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen. Voor zover voor de huurder bereikbaar

 

Ongedierte

Bestrijden van vlooien, mieren, wespen, luizen en dergelijke voor zover kosten gering zijn

Het bestrijden van kakkerlakken, faraomieren, boktorren en houtwormen (t.g.v. overmacht)

Goten en regenafvoeren

Regelmatig schoonhouden. Voor zover voor huurder bereikbaar

Vervanging en reparaties

Zwerfvuil

Regelmatig verwijderen

 

Graffiti

Verwijderen voor zover daaraan geen noemenswaardige kosten zijn verbonden en voor zover voor huurder bereikbaar

 

Zink- en beerputten en septictanks

Legen

Vervanging en reparaties