Wat voor soort gebreken zijn er?

De Huurcommissie onderscheidt drie categorieën gebreken: 

  • zeer ernstige gebreken (categorie A) 
  • ernstige gebreken (categorie B)
  • overige ernstige gebreken (categorie C)

De lijst met gebreken volgens categorie A, categorie B en categorie C zijn vastgelegd in de wet Besluit huurprijzen woonruimte (Bhw). Daarnaast heeft de Huurcommissie een uitgebreide lijst volgens categorie C samengesteld. Deze lijst kan de Huurcommissie aanvullen met nieuwe gebreken.

Deze drie categorieën zijn opgenomen in het Gebrekenboek, het boek waarin de Huurcommissie het beleid uitlegt en uitvoert volgens wet Bhw.