Volgens de Huurprijscheck betaalt de huurder te veel huur. Kan de huurder de Huurcommissie inschakelen?

Dat hangt af van een van de onderstaande drie situaties.

1. Is de huurder de afgelopen 6 maanden in een nieuwe woning gaan wonen?

Dan kan de huurder de Huurcommissie vragen om te bepalen of de afgesproken huurprijs terecht is. Dit kan met het verzoekformulier Huurprijs bij nieuw contract. Dit verzoek moet de huurder indienen binnen 6 maanden nadat het huurcontract van de nieuwe woning is ingegaan.

2. Woont de huurder langer dan 6 maanden in de woning?

Dan moet de huurder eerst een voorstel tot huurverlaging naar de verhuurder sturen. Dat kan bijvoorbeeld met de Modelbrief voorstel tot huurverlaging (pdf). 

In dat voorstel tot huurverlaging moet staan:

  • de oude en nieuwe kale huurprijs;
  • het percentage of het bedrag waarmee de huur wordt verlaagd;
  • de datum waarop de huurverlaging ingaat.

De huurder moet minimaal 2 maanden voor de huurverlaging ingaat het voorstel aan de verhuurder sturen. Bijvoorbeeld: als de huurder wil dat de huurverlaging 1 juli ingaat, dan moet de verhuurder het voorstel uiterlijk 30 april krijgen.

Gaat de verhuurder niet akkoord met het voorstel of laat de verhuurder niets van zich horen? Dan kan de huurder de Huurcommissie inschakelen met het verzoekschrift Huurverlaging op grond van puntentelling (pdf). 

De huurder moet het verzoek binnen 6 weken na de datum waarop de huurverlaging in moet gaan naar de Huurcommissie sturen. 

Als de huurder te laat is met het indienen van het verzoek, dan kan de Huurcommissie het verzoek niet in behandeling nemen. De huurder kan wel opnieuw een voorstel bij de verhuurder indienen. Reageert de verhuurder niet of gaat de verhuurder niet akkoord? Dan kan de huurder het verzoekschrift Huurverlaging op grond van puntentelling (pdf) opnieuw indienen bij de Huurcommissie. 

3. Heeft de huurder een tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar voor een zelfstandige woning?

Dan kan de huurder tot 6 maanden na afloop van het huurcontract de Huurcommissie vragen om te bepalen of de afgesproken huurprijs terecht is. Dit kan met het verzoekformulier Huurprijs bij nieuw contract (pdf).