De huurder betaalt de afrekening servicekosten niet. Kan de verhuurder de Huurcommissie inschakelen?

Ja. Als de verhuurder de afrekening servicekosten naar de huurder heeft opgestuurd en de huurder heeft niet binnen drie weken gereageerd en/of betaald óf de huurder heeft laten weten niet akkoord te gaan met de afrekening, dan kan de verhuurder een verzoek indienen bij de Huurcommissie. De Huurcommissie stelt dan de betalingsverplichting van de huurder vast.

Let op: als de verhuurder zich niet aan de termijn van drie weken houdt, dan kan de Huurcommissie het verzoek niet in behandeling nemen.