Hoe hoog mag de gebruiksvergoeding zijn?

De hoogte van de gebruiksvergoeding is afhankelijk van de waarde en de verwachte levensduur van de roerende zaak. De waarde bepaalt de verhuurder op basis van aankoopfacturen. Roerende zaken gaan in het algemeen 5 jaar mee. De verhuurder mag dan jaarlijks 20% van de waarde doorberekenen aan de huurder.

Als de huurder en verhuurder het oneens zijn over de hoogte van de gebruiksvergoeding, kunnen ze de Huurcommissie inschakelen. De Huurcommissie stelt dan de hoogte van de gebruiksvergoeding vast op basis van aankoopfacturen en op basis van de verwachte levensduur.

In principe gaan de meeste roerende zaken 5 jaar mee. Sommige roerende zaken gaan 10 jaar mee. Bijvoorbeeld gevelkachels, kleine boilers, geisers, zonnepanelen, huishoudelijk en technische apparaten en laminaat. De verhuurder mag dan jaarlijks 10% van de waarde doorberekenen aan de huurder.