Vallen fondsen onder servicekosten?

Ja. Bijvoorbeeld een ontstoppingsfonds, glasfonds en lampenfonds vallen onder servicekosten.

Soms rekent de verhuurder de servicekosten niet met de huurder af, maar hebben verhuurder en huurder(s) afgesproken om samen een fonds op te zetten. Met dat fonds worden servicekosten betaald. Voorbeelden zijn: een ontstoppingsfonds, een glasfonds en een lampenfonds.

Als huurder(s) en verhuurder samen een fonds opzetten, dan betalen huurders elke maand een laag bedrag. Met dat bedrag wordt een buffer opgebouwd. Die buffer wordt ingezet zodra er schade is, bijvoorbeeld aan een buitenraam van een woning.

De verhuurder moet jaarlijks een afrekening van de fondsen sturen naar de huurder(s). Daarbij moet de verhuurder laten zien hoeveel er in het fonds is gekomen en hoeveel eruit is gegaan.

Een fonds moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De verhuurder moet inzage geven in de hoogte van het fonds en de betalingen uit het fonds;
  • De bijdrage aan het fonds moet een redelijke vergoeding zijn voor de levering of dienst;
  • De omvang van het fonds mag maximaal drie keer de jaaropbrengst van het fonds zijn.
  • De inleg van het fonds mag alleen worden gebruikt voor de levering of dienst waar het fonds voor opgericht is.