Waarom betaalt de huurder aan de verhuurder een voorschot van de nutsvoorzieningen?

Als de verhuurder een contract bij een nutsbedrijf heeft, dan betaalt de verhuurder de nutsvoorzieningen. Voor het gebruik van deze nutsvoorzieningen betaalt de huurder maandelijks een voorschotbedrag. Na afloop van het jaar verrekent de verhuurder de maandelijkse voorschotbedragen met de werkelijk gemaakte kosten. De huurder ontvangt dan een afrekening van de nutsvoorzieningen.

Als de huurder zelf een contract met een nutsbedrijf afgesloten heeft, dan betaalt de huurder aan het nutsbedrijf. Dan is er geen sprake van een afrekening van de nutsvoorzieningen door de verhuuurder. De Huurcommissie is dan niet bevoegd.

Niet alle huurders betalen de verhuurder voor de nutsvoorzieningen. Als de huurder zelf een contract met een nutsbedrijf heeft, dan betaalt de huurder direct aan het nutsbedrijf. Over deze kosten is de Huurcommissie niet bevoegd.