Waarom krijgt de huurder van de verhuurder een afrekening van de servicekosten?

Voor servicekosten betaalt de huurder maandelijks een voorschotbedrag. Na afloop van het jaar verrekent de verhuurder de maandelijkse voorschotbedragen met de werkelijk gemaakte kosten. De huurder ontvangt dan een afrekening van de servicekosten.