Wat is een gebruiksvergoeding?

Als een huurder gebruik maakt van een roerende zaak in de huurwoning, bijvoorbeeld gordijnen of een koelkast, dan mag de verhuurder voor het gebruik ervan een vergoeding vragen.