Hoe ziet de procedure bij de Huurcommissie voor huurders en verhuurders in de vrije sector eruit?

Als huurder en verhuurder in de vrije sector afgesproken hebben dat ze bij een geschil de Huurcommissie kunnen inschakelen voor advies, dan kunnen zij een procedure bij de Huurcommissie starten. De procedure is vrijwel hetzelfde als een procedure bij sociale huurwoningen, behalve dat de verzoeker bij de start van de procedure de leges betaalt en dat de procedure eindigt met een advies van de Huurcommissie over hoe huurder en verhuurder het conflict het best kunnen oplossen. Of dit advies bindend is, moeten huurder en verhuurder zelf onderling afspreken.