Huurder en verhuurder uit de vrije sector hebben een conflict. Kunnen zij ook terecht bij de Huurcommissie?

Ja. Huurder en verhuurder in de vrije sector kunnen terecht bij de Huurcommissie voor advies. Zij kunnen alleen de Huurcommissie inschakelen als huurder en verhuurder samen afgesproken hebben dat ze bij klachten en geschillen de Huurcommissie inschakelen.

Deze afspraak kunnen huurder en verhuurder vastleggen met een algemene bepaling in de huurovereenkomst of bij de algemene voorwaarden. Als er in de huurovereenkomst niets is vastgelegd, dan kunnen huurder en verhuurder alsnog samen afspreken om deze ene vraag voor advies aan de Huurcommissie voor te leggen. Deze afspraak moeten huurder en verhuurder wel vastleggen. Dat kan op papier, maar ook met een e-mail.