De heer Mr. J.A.M. Deckers MDR

Functie: advocaat, mediator en senior bedrijfsjurist bij Stichting Accolade Heerenveen (loopt tot medio 2022)

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid sectie Privacy van Genootschap van bedrijfsjuristen
 • Bestuurslid vereniging “De Weimarse Staande Hond”
 • Bestuurslid Koninklijke Nederlandse Kennelclub “Cynophilia”
 • Bestuurslid vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond
 • Bestuurslid van de coöperatieve vereniging UA Sinnich Lanwar
 • Gespreksleider intervisie en Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO) Nederlandse Orde van Advocaten
 • Medewerker WR Tijdschrift voor Huurrecht
 • Lid van de strategische Adviesraad Ketenstandaard Bouw & Techniek
 • Lid van de geschillencommissie vereniging NLV
 • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht
 • Lid van de Vereniging voor Huurrecht advocaten VHA
 • Lid van de klankbordgroep Huurrecht van de brancheorganisatie Aedes
 • Lid van de werkgroep Bouwcontracten van de branchorganisatie Aedes
 • Lid van de werkgroep actualisatie statuten en reglementen woningcorporaties van de brancheorganisatie Aedes

De heer Mr. ing. A.P.W. Tonen
Functie: advocaat
Nevenfuncties: geen

De heer J.W.J. Verheijen
Functie: gepensioneerd
Nevenfuncties: geen

De heer J.A.M. van Breukelen
Functie: gepensioneerd
Nevenfuncties:

 • Organisatieadviseur/interim manager corporatiesector
 • Secretaris stichting Exploitatie Molen Aeolus te Vlaardingen

De heer J.L. Bakker
Functie: bewonersconsulent bij !Woon
Nevenfuncties:

 • Voorzitter “Genootschap de Vierde ster”   
 • Eigenaar/beheerder De Ruyschtuin

Mevrouw C.J.M. Hulsman-Van Duuren
Functie: Beëdigd en registermakelaar o.z.
Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Vastgoed Belang Afdeling West-Noord

De heer Ir. H. Brakel
Functie: Adviseur Bouwkunde en Constructies
Nevenfuncties: geen

De heer A.C.P. Tamse, MRE MRICS RMT
Functie: directeur Lokin Tamse
Nevenfunctie: geen

De heer mr. O.Y. Ifzaren
Functie: jurist
Nevenfuncties:

 • juridisch adviseur, ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • juridisch adviseur, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Freelance docent openbaarheid van bestuur

Mevrouw A.M. Rudolphus
Functie: adviseur kleine verhuurders / Verhuurmakelaar
Nevenfuncties: lid voor de geschillencommissie van Parteon, WormerWonen ZVH en WOV

De heer mr. W. J.M. Broeders
Functie: Jurist Woonbedrijf SWS.Hhvl te Eindhoven
Nevenfuncties: geen

Mevrouw mr. D.A. Groenevelt-Timmer
Functie: Bestuurssecretaris bij Stichting Woonstede
Nevenfuncties:

 • Lid van Raad van Toezicht Johannes Fontanus College te Barneveld

De heer Ir. A.H.G. Rouwers MRE
Functie: Strategisch Vastgoed Adviseur
Nevenfuncties:

 • Voorzitter RvC Woningbouwvereniging Heerjansdam
 • Lid RvC Stichting Lek en Waard Wonen
 • Voorzitter Cliëntenraad Laurens Thuiszorg Rotterdam

Mevrouw G.R. Postma MCD RM RT BRE
Functie: Register Makelaar, Register Taxateur, Vastgoedconsultant, Gerechtelijk Deskundige en eigenaar/directeur van Postma Vastgoed Consultancy

Nevenfuncties:

 • RvC-lid woongroep Marenland te Appingedam
 • RvT-lid stichting het Groniger Landschap
 • Bestuurslid afdeling Noord en lid van de Ledenraad van Vereniging Vastgoed Belang

De heer J.J.M.W. van Helden
Functie: gepensioneerd
Nevenfuncties:

 • Directeur van VHV Consultancy BV (geen actieve BV)
 • Vrijwilliger seniorweb Rosmalen: docent Klik en Tik

De heer J.A. Koelman
Functie: Bestuursadviseur HBV Alliantie, Voorzitter 3HO, kaderlid Woonbond, voorzitter PV Woonbond
Nevenfuncties: geen

Mevrouw S.J. Horn (meisjesnaam Douma)
Functie: consulent VvE, stichting !WOON
Nevenfunctie: geen

L.P.J. Creugers
Functie: Directeur bestuurder Vanhier Wonen
Nevenfuncties: geen

Mevrouw A.M.M.J. Van Spijk – de Kruijf
Functie: zelfstandig ondernemer
Nevenfuncties: geen

Mevrouw M.M.J. Bos
Functie: jurist afdeling juridische zaken Stichting Stadsgenoot
Nevenfuncties: geen

Mevrouw K.B. Forte – van der Aar
Functie: adviseur portefeuille en beleid Woonstichting De Key
Nevenfuncties: geen

De heer P.J. Schipper
Functie: Consultant (ZZP’er)
Nevenfuncties:

 • Bestuurslid (penningmeester / plv voorzitter) huurdersorganisatie Mit en Veur Mekoar (MEVM)
 • Bestuurslid (penningmeester) Stichting Cultuurfilms Drenthe
 • Bestuurslid (penningmeester) Stichting Levende Geschiedenis Drenthe
 • Kwartiermaker DrentseHuurdersBesparen.nu

Mevrouw Mr. M.P.C. Kaptein
Functie: bedrijfsjurist Stichting Maasdelta Groep
Nevenfuncties: geen

De heer S.J.C Gaastra
Functie: Consulent Woonbond
Nevenfuncties:

 • Lid RvC Accolade
 • Lid RvC Domesta
 • Docent Avicenna
 • Lid bestuur Gebiedsfonds Standskanaal
 • Lid bestuur Kees Gekkingafonds

Mevrouw G. H. van den Brok
Functie: Manager wonen bij Charlotte van Beuningen in Vught
Nevenfuncties:

 • Secretaris visitatiecommissie

Mevrouw mr. A. Huizenga Kramer
Functie: Bedrijfsjurist Ymere
Nevenfuncties:

 • Voorzitter geschillencommissie Alliantie
 • Vertrouwenspersonn turnvereniging City Gymnastics Amsterdam

Mevrouw drs. F.L.A Bevers
Functie: Senior bewonersadviseur Stichting Het Huurdershuis/ beleid sociaal domein Gemeente Cranendonck
Nevenfuncties:

 • Penningmeester Stichting Anders Verbindt

De heer mr. G Hamers
Functie: advocaat Holla Advocaten
Nevenfuncties:

 • Lid Klachtencommissie Woningcorporatie Wonen Zuid

De heer Ing. F.A. Fens
Functie: gepensioneerd
Nevenfuncties:

 • Penningmeester HBV Valkenswaard
 • Lid verenigingsraad Woonbond

Mevrouw I. Baksteen
Functie: projectmedewerker Woonstichting Lieven de Key
Nevenfuncties: geen

Mevrouw R.A. Bolder-Wiggers
Functie: Relatiemanager / projectleider Enserve BV
Nevenfuncties: geen

Mevrouw B. van Ardennen – van Steen
Functie: manager wijkbeheer bij Woonstad Rotterdam
Nevenfuncties:

 • jurylid bij stadsjury Citylab 010

Mevrouw mr. E.Th.J. Ménage MRE
Functie: manager strategie bij Cazas Wonen (tot 1 mei 2022)
Nevenfuncties:

 • Lid klachtencommissie woningcorporatie De Alliantie

De heer drs. B. Robbe
Functie: gepensioneerd
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Huurdersvereniging Meppel voor Stichting Woonconcept
 • Penningmeester Stichting Odensehuis Meppel/Westerveld
 • Bestuurslid Stichting Vogelwerkgroep Vliegvlug Meppel

Mevrouw mr. M. de Vries BBA
Functie: docent en onderzoeker
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Geschillencommissie Vestia

Mevrouw mr. R.M. Weber MPM
Functie: zelfstandig consultant
Nevenfuncties:

 • Commissaris Woonplus
 • Visitator Reaflex