Voor huurders met een tijdelijk huurcontract

Huurt u een woning of kamer voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor 1 of 2 jaar? Ook dan kunt u in een aantal situaties bij de Huurcommissie terecht als u een verschil van mening heeft met uw verhuurder.

Als huurder met een tijdelijk contract heeft u recht op dezelfde bescherming als huurders die een woning huren met een contract zonder einddatum. Zo’n contract heet een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Met welke meningsverschillen kunt u bij de Huurcommissie terecht?

Als u een tijdelijk huurcontract heeft, dan kunt u ons inschakelen bij meningsverschillen over de huurprijs en de servicekosten.

Welke soorten tijdelijke huur zijn er?

Er zijn regels voor de volgende soorten tijdelijke huurcontracten:

  • Woningen voor bepaalde doelgroepen: gehandicapten, ouderen, jongeren, studenten, promovendi en grote gezinnen.
  • Woningen waarvan de huurder of eigenaar tijdelijk afwezig is.
  • Woningen die voor korte tijd worden verhuurd.
  • Woningen die tijdelijk leeg staan. Dit is geregeld in de Leegstandswet.

Wilt u meer weten over de regels die gelden voor deze tijdelijke huurcontracten? Bekijk dan de verschillende contracten voor tijdelijk verhuur.