13 juli 2020

 

Schriftelijke afhandeling van een deel van de verzoeken

De Huurcommissie kiest hiervoor om een deel van de verzoeken schriftelijk af te handelen. Dit doet de Huurcommissie om op korte termijn meer uitspraken te kunnen doen nu door de coronacrisis de zittingen en onderzoeken in woningen zijn stopgezet. Met deze manier van werken krijgt een deel van de huurders en verhuurders sneller een uitspraak over hun geschil.

Dit gebeurt alleen bij zaken, waar alle informatie en benodigde gegevens beschikbaar zijn. Let op: de schriftelijke afhandeling van uw zaak heeft net zoveel waarde als de uitspraak na een hoorzitting. Na een schriftelijke afhandeling kan een huurder of verhuurder verzet aantekenen tegen de uitspraak.

Hervatten onderzoeken en zittingen
Verder werkt de Huurcommissie aan het hervatten van hoorzittingen en onderzoeken in woningen. Hierbij staat de veiligheid van medewerkers en huurders en verhuurders voorop. De richtlijnen en adviezen van onder andere de Rijksoverheid zijn uitgangspunt.

Door het stopzetten van de zittingen en onderzoeken in woningen is de afhandeling van verzoeken vertraagd.

Persoonlijk bericht
In die gevallen waarin een onderzoek in een woning of een hoorzitting wel nodig is, krijgt u een brief met de datum en het tijdstip van het onderzoek of de zitting en meer infornatie over de (gewijzigde) procedure. De brief ontvangt u circa twee weken voor de geplande datum.

Heeft u vragen?
Dan kunt u het telefoonnummer bellen dat u vindt in onze brief over het aangekondigde bezoek voor onderzoek of de geplande zitting.