Achterstanden versneld aanpakken

 

2 november 2020

 

De Huurcommissie is er voor huurders en verhuurders. Voor huurders geldt dat een geschil een behoorlijke invloed kan hebben op hun woongenot. Wij ervaren al een lange tijd een oplopende werkvoorraad. Hierdoor lopen de doorlooptijden op, halen wij de wettelijke termijnen niet en ontvangen wij een hoog aantal klachten. Dit resulteert in een lage klanttevredenheid.

Door de uitbraak van het coronavirus waren onderzoeken ter plaatse en fysieke zittingen lange tijd niet mogelijk, waardoor de werkvoorraad en de doorlooptijden nog verder zijn opgelopen. Ondertussen verwachten wij diverse wetgeving vanaf januari 2021 die de instroom van geschillen verder gaan vergroten. Dit benadrukt de noodzaak van het plan 'Aanpak achterstanden' om de geschilbeslechting op orde te krijgen. Dit plan kent de volgende pijlers:

  1. Project Kwaliteit aan de Poort
  2. Meer inzet op kennelijke voorzittersuitspraken
  3. Programma Eenvoudig naar Gezag 2020
  4. Tijdelijke inzet van een keuzebrief met extra opties voor afhandeling procedure: videozittingen.

Lees meer over het actieplan.