Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Nieuws

Hieronder vindt u de nieuwsberichten van de Huurcommissie. Nieuwsberichten over beleidsinformatie over huren en verhuren vindt u op de website Rijksoverheid.nl.


2017 stond in het teken van activiteiten om onze dienstverlening zo te organiseren, dat deze nog beter past bij wat huurder en verhuurder van ons... Lees verder

De Tweede Kamer heeft vandaag, op 30 januari 2018, ingestemd met het wetsvoorstel ‚ÄėWijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband... Lees verder

Huurder en verhuurder betalen een bijdrage in de kosten voor de procedure, de leges genoemd. Dit is vastgelegd in een wet, de Uitvoeringswet... Lees verder

De Huurcommissie heeft in een aantal beleidsboeken het beleid verduidelijkt ten aanzien van zonnepanelen. Omdat dit vragen heeft opgeroepen, volgt... Lees verder

De samenleving verwacht van de Huurcommissie dat zij deskundig, transparant en onpartijdig is. De wet- en regelgeving van en rondom het zelfstandig... Lees verder

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Huurcommissie aangewezen als buitengerechtelijke geschillenbeslechter in de zin... Lees verder

Als de huurder bezwaar heeft gemaakt tegen het voorstel tot huurverhoging, dan kan de verhuurder de huurcommissie verzoeken om een uitspraak te doen... Lees verder

De Huurcommissie heeft op 1 juni vijf nieuwe versies van de beleidsboeken uitgebracht. Lees verder

Het beleid voor de vaststelling van de woonomgevingspunten bij standplaatsen is veranderd (zie puntentellingformulier, onderdeel C Standplaats, vraag... Lees verder

Het wetsvoorstel Financiering en verdere modernisering Huurcommissie is door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Dit betekent dat het...

Lees verder