Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

2015: 10.000 zaken in behandeling genomen

Huurcommissie brengt Jaarverslag 2015 uit

In 2015 ontving de Huurcommissie bijna 10.000 verzoeken om een uitspraak van huurders en verhuurders. Dat is ongeveer 4.000 minder dan in 2014. De daling kwam vooral doordat er minder verzoeken over de (inkomensafhankelijke) huurverhoging zijn binnengekomen.
 
Dat staat in het jaarverslag 2015 dat de Huurcommissie heeft aangeboden aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. Het is tevens toegezonden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Zaken
De meeste zaken gingen over de jaarafrekening van de servicekosten (2.281), op de voet gevolgd door verzoeken over huurverlaging in verband met gebreken (2.115). De verzoeken over de inkomensafhankelijke  huurverhoging staan met 1.832 zaken op de derde plaats.
De Huurcommissie handelde flink meer verzoeken af dan er binnenkwamen, ruim 11.000 en heeft daarmee de aanwezige werkvoorraad verkleind. De doorlooptijd van de verzoeken verbeterde licht.
 
Onpartijdig
De Huurcommissie is onpartijdig en werkt voor zowel huurders als verhuurders. Hoewel de Huurcommissie elk verzoek individueel beoordeelt, zijn er tendensen te herkennen in de uitspraken. Zo kreeg de verhuurder meestal gelijk in zaken over de huurverhoging (ongeveer 90% van de gevallen). Ging het om een toetsing van de aanvangshuurprijs, dan kreeg de huurder dat meestal (80% van de gevallen).
 
Dienstverlening
Een belangrijke graadmeter om de prestaties te beoordelen is de klanttevredenheid. De klanttevredenheid onder huurders nam met 10% toe ten opzichte van 2014, de klanttevredenheid onder verhuurders bleef gelijk.
 
Huurders en verhuurders gebruikten vaker het digitale kanaal van de Huurcommissie. In 2015 werd al ongeveer 50% van de verzoeken digitaal ingediend.

De Huurcommissie vindt goede informatie aan huurders en verhuurders belangrijk voor het voorkomen van geschillen. De informatie op de website wordt daarom regelmatig geactualiseerd en beter toegankelijk gemaakt. Het websitebezoek nam fors toe tot meer dan een miljoen bezoekers, in 2014 waren dat er 690.000. 
 
Over de Huurcommissie
De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie voor het voorkomen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders. Met het geven van goede voorlichting richt de Huurcommissie zich op het voorkómen van geschillen. Komen huurder en verhuurder er onderling zelf niet uit, dan biedt de Huurcommissie hulp met onpartijdige informatie. Mocht dat geen uitkomst bieden, dan kan de Huurcommissie door toetsing van het huurprijsgeschil aan de wet- en regelgeving een uitspraak doen die bindend wordt voor partijen.

Ieder jaar werkt de Huurcommissie er aan om haar diensten beter, sneller en klantvriendelijker te verlenen dan de jaren daarvoor. 
 
Het gehele jaarverslag 2015 is te vinden op deze website.