Aankondiging huurverhoging door de verhuurder

De Huurcommissie heeft ervoor gekozen om het voorbeeld aankondiging huurverhoging voor de verhuurder niet langer op de website te plaatsen. De voorwaarden waaraan een voorstel huurverhoging moet voldoen, zijn terug te vinden in artikel 7: 252 BW.

Minimaal 2 maanden voor de voorgestelde ingangsdatum moet het voorstel schriftelijk gedaan worden. In het voorstel moet in ieder geval het volgende staan:

  • De oude kale huurprijs; 
  • Het percentage en/of het bedrag van de huurverhoging;
  • De voorgestelde kale huurprijs;
  • De voorgestelde dag van ingang van de voorgestelde huurprijs;
  • De wijze waarop een huurder bezwaar kan maken.

De percentages vanaf 1 juli 2020 zijn maximaal 5,1% bij een inkomen tot € 43.574 en maximaal 6,6% bij een inkomen boven de  € 43.574.