Beleidswijziging woonomgevingswaardering woonwagenstandplaats

Het beleid voor de vaststelling van de woonomgevingspunten bij standplaatsen is veranderd (zie puntentellingformulier, onderdeel C Standplaats, vraag 6).

Met ingang van 1 juni 2017 bestaat de woonomgevingswaardering uit een drietal standaardwaarderingen. Het aantal omgevingspunten wordt bepaald aan de hand van de ligging van de woonwagenlocatie. De hoogte van de omgevingswaardering is afhankelijk van of de woonwagenlocatie wel of geen deel uitmaakt van een woonwijk en is gelegen in een middelgrote- of een grote stad, een dorp of buiten de bebouwde kom.

Het aangepaste puntentellingformulier vindt u terug bij de Huurprijscheck en puntentelling.