Bemiddelingskosten

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelt met de sector een aanpak om misstanden in de huursector tegen te gaan, zoals bemiddelaars die stelselmatig onterechte bemiddelingskosten bij aspirant-huurders in rekening brengen.

Bemiddelt een tussenpersoon (een makelaar of bemiddelingsbureau) voor een verhuurder, dan mag hij volgens de wet geen bemiddelingskosten vragen aan de aankomende huurder. Dit gold al voor zelfstandige woningen.

Sinds 1 juli 2016 geldt dit ook voor de nieuwe verhuur van kamers en andere onzelfstandige woningen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 4 juli 2016 per brief een groot aantal verhuurmakelaars gewezen op de nieuwe regels die per 1 juli 2016 van kracht zijn geworden bij tweezijdige bemiddeling. De ACM heeft handhavende bevoegdheden, zoals  het opleggen van een boete, een last onder dwangsom, een bindende aanwijzing of openbaarmaking van het besluit waarbij zij een boete of last oplegt.

De Huurcommissie krijgt soms de vraag of een huurder bij bemiddelingskosten die de verhuurmakelaar in rekening brengt, bij de Huurcommissie terecht kan. Tot 5 jaar terug kan een huurder bemiddelingskosten voor een sociale huurwoning terugvragen bij de tussenpersoon, dat wil zeggen de makelaar of het bemiddelingsbureau. De huurder moet dan aantonen dat de tussenpersoon behalve namens de huurder ook bemiddelde voor de verhuurder.

Weigert de tussenpersoon (dat is de makelaar of het bemiddelingsbureau)? Dan kan de huurder naar de Geschillencommissie Makelaardij van de SGC (de Geschillencommissie). Als de tussenpersoon niet aangesloten is bij de Geschillencommissie, dan kan de huurder naar de rechter stappen. Als er sprake is van bemiddelingskosten of soortgelijke kosten in een huurovereenkomst tussen een individuele huurder en verhuurder, dan kan de huurder hierover een klacht indienen bij de verhuurder. Als de klacht niet of niet naar tevredenheid van de huurder wordt opgelost, dan kan de huurder vanaf 1 januari 2019 de klachtbehandeling voorleggen aan de Huurcommissie.