Bereken huurprijzen vanaf februari met aangepaste Huurprijscheck

Het aandeel van de WOZ-waarde in het woningwaarderingstelsel van zelfstandige huurwoningen wordt beperkt tot maximaal 33 procent. Huurprijzen kunnen hierdoor minder snel stijgen, waardoor meer woningen blijven behouden voor de sociale woningvoorraad. 

De Tweede Kamer heeft deze maatregel besproken op 29 september 2021. Daarna heeft het kabinet de Raad van State om advies gevraagd. Op basis van dit advies voert het kabinet de maatregel in per 1 februari 2022.

De Huurcommissie laat in de aangepaste huurprijscheck voor zelfstandige woningen het effect van de maximering alvast zien. Met deze aangepaste huurprijscheck kunnen verhuurders de nieuwe huurprijzen vanaf februari 2022 berekenen. Huurders kunnen met deze aangepaste huurprijscheck de maximale huurprijs voor hun zelfstandige woning berekenen.