Buitengerechtelijke geschilleninstanties willen actieve rol spelen

De Huurcommissie, het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid), de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) en de Stichting Geschillencommissies (SGC) komen met een plan om een actieve rol te spelen.

De vier erkende buitengerechtelijke geschilleninstanties willen onder meer:

  • Een verbetering van de informatievoorziening over de verschillende vormen van geschilbeslechting. Niet alleen online moeten consumenten snel en eenvoudig het juiste loket kunnen vinden voor een oplossing, maar ook buiten internet om moeten consumenten informatie aangeboden blijven krijgen.
  • Mensen stimuleren om op een snelle, vroegtijdige en eenvoudige manier geschillen op te lossen door onderlinge overeenstemming, bijvoorbeeld door mediation of bemiddeling.

De vier buitengerechtelijke geschilleninstanties hebben in deze brief het plan aan minister Dekker aangeboden.