De Legesnotitie bij het Handboek Huurcommissie

Huurder en verhuurder betalen een bijdrage in de kosten voor de procedure, de leges genoemd. Dit is vastgelegd in een wet, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. De Huurcommissie volgt deze wet bij het uitvoeren van de leges.

In de Legesnotitie wordt de wettelijke regeling uitgelegd en wordt het uitvoeringsbeleid weergegeven zoals dat is vastgesteld door de beleidsvergadering van de Huurcommissie. De Huurcommissie wil hiermee transparant zijn in de werkwijze rondom de legesveroordeling. De Legesnotitie is hier te downloaden. Deze Legesnotitie is een bijlage bij het Handboek Huurcommissie dat vorige week is gepubliceerd op onze website.