Digitaal indienen van verzoeken

In 2018 was de doorlooptijd van de behandeling van geschillen langer dan gebruikelijk bij de Huurcommissie. De Huurcommissie heeft maatregelen genomen om de doorlooptijd van aanvragen te verkorten.

Als (vertegenwoordiger van een) huurder of verhuurder kunt u hier ook een bijdrage aan leveren. Dit kan door het verzoekschrift en aanvullende informatie digitaal in te dienen. Op de website vindt u alle verzoekschriften, die u via een webformulier kunt indienen. Op die manier kan de Huurcommissie sneller aan de slag met het verzoek. Bovendien wordt de kans op fouten in het dossier kleiner omdat de Huurcommissie de gegevens niet handmatig hoeft in te voeren in het zaaksysteem. Het digitaal indienen van een verzoek kan er dus aan bijdragen dat huurder en verhuurder sneller duidelijkheid krijgen.