Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Drie Beleidsboeken aangepast

De Huurcommissie heeft op 1 juli een drietal nieuwe Beleidsboeken uitgebracht.

Het Beleidsboek zelfstandige woonruimte, het Beleidsboek onzelfstandige woonruimte en het Gebrekenboek vervangen de oude versies, die uit 2015 stamden. De aanpassingen zijn het gevolg van onder meer wetswijzigingen per 1 juli 2016.

Uitvoeringsbeleid
Wettelijke bepalingen vormen het uitgangspunt voor de Huurcommissie. In de afgelopen jaren heeft de praktische uitwerking van deze bepalingen geleid tot uitvoeringsbeleid. In de Beleidsboeken is het uitvoeringsbeleid van de Huurcommissie vastgelegd. De beleidsboeken geven daarnaast een uitleg van het betreffende huurrecht. Mede daardoor dragen zij bij aan de kwaliteit en uniformiteit bij de behandeling van zaken.

Hoewel de Beleidsboeken in eerste instantie zijn bedoeld voor professionals, kunnen deze documenten dienen als basis voor overleg tussen huurder en verhuurder om geschillen onderling op te lossen.
De Huurcommissie verwacht dat deze beleidsdocumenten bijdragen aan een verhoging van de kwaliteit en uniformiteit bij de behandeling  van zaken.
De beleidsdocumenten vindt u op de pagina Publicaties.