Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Eerste bemiddeling afgerond

In juli is de eerste vaststellingsovereenkomst Bemiddelen getekend. De bemiddeling duurde zes weken.

Beheerder en huurder werden het met elkaar eens na bemiddeling door de Huurcommissie. Dat hebben zij bezegeld met hun handtekening op een zogeheten vaststellingsovereenkomst.
De bemiddeling heeft in dit geval zes weken in beslag genomen. Dat is een stuk korter dan het gemiddelde van vier maanden bij formele procedures.

Tijdelijk verlaagd
De zaak was aangekaart door de beheerder van de woning. Hij vond dat de huurder per 1 januari 2016 weer de gebruikelijke huur moest betalen.
De huur was tijdelijk verlaagd vanwege ernstige onderhoudsgebreken en vermindering van het woongenot. Het ging om loshangende betondelen (betonrot) van een balkon boven de woning van de huurder, met het gevaar van vallen. Tevens had dit in een eerder stadium tot lekkages geleid.
De huurverlaging was overigens tot stand gekomen op basis van een formele uitspraak van de Huurcommissie in december 2015. Toen had de huurder - vanwege genoemde gebreken - om een tijdelijke huurverlaging gevraagd. De Huurcommissie oordeelde toen dat huurverlaging met terugwerkende kracht aan de orde was totdat het gebrek was hersteld.

Terug naar oude huur
De beheerder vond dat het gebrek eind 2015 was hersteld en wilde per 1 januari 2016 weer de gebruikelijke huur ontvangen. De huurder was het daar niet mee eens. Hij vond dat nog niet alle werkzaamheden waren afgerond en dat pas per 1 mei weer de gewone huur verschuldigd was. Dat was voor de beheerder aanleiding om opnieuw naar de Huurcommissie te stappen. Dit keer liep dit via bemiddeling. Uiteindelijk is de ingangsdatum 1 februari geworden.

Compromis
De bemiddeling is een compromis, omdat in feite geen van beide partijen helemaal gelijk heeft gekregen. Desondanks is de huurder zeer tevreden over de rol en de deskundigheid van de Huurcommissie: “De huurcommissie voelde goed aan hoe de vork in de steel zat.” Wel vindt hij het lastig dat na de uitspraak de Huurcommissie ‘uit beeld verdwijnt’ en er dus niet gecontroleerd wordt of een uitspraak ook daadwerkelijk wordt nageleefd.
De beheerder was iets minder tevreden, maar legt zich neer bij de uitkomst: “Het zijn de regels, maar ik had het liever anders gezien.“