Forse huurverlaging vanwege lood in drinkwater

De Huurcommissie heeft een huurverlaging van zestig procent uitgesproken voor 15 huurders die te veel lood in hun drinkwater hebben. Een te hoog loodgehalte in het drinkwater is in het Gebrekenboek van de Huurcommissie aangewezen als gebrek dat de verhuurder moet verhelpen. De huurders moesten het overschrijden van de loodnorm aantonen met een rapport van een erkend laboratorium. De Huurcommissie behandelde 10 december 2020 – als onafhankelijke geschilbeslechter voor huurders en verhuurders – 16 Amsterdamse zaken. De huurders en verhuurders ontvangen deze week de uitspraak.

Beoordelingskader
Voor de beoordeling van de verzoeken heeft de Huurcommissie zich gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving. In het Gebrekenboek van de Huurcommissie is de huidige norm uit het Drinkwaterbesluit opgenomen, die bepaalt dat een liter kraanwater maximaal 10 microgram lood mag bevatten. De huurder moet het overschrijden van de norm aantonen met een rapport van een erkend laboratorium dat voor de meting de zogenoemde RDT-methode heeft gebruikt. De verhuurder kan tegenbewijs aanleveren.

Huurverlaging
De Huurcommissie heeft elke zaak apart beoordeeld op basis van de beschikbare informatie. In sommige zaken ontbrak een meting. In andere zaken had alleen de huurder een meting laten uitvoeren. In weer andere zaken hadden zowel huurder als verhuurder een meting ingebracht, soms zelfs meerdere. De rapporten zijn gebaseerd op verschillende meetmethoden en tonen verschillende uitkomsten. Variërend van onder de 10 microgram/L tot ver daarboven.
De Huurcommissie heeft op basis van gegevens van het RIVM geconcludeerd dat de gehanteerde methoden - RDT en stagnatie - niet geschikt zijn om de gemiddelde wekelijkse loodinname van bewoners te meten. De enige methode om dit wel te meten is de proportionele methode, die zeer bewerkelijk is en daadwerkelijk nog niet wordt toegepast.

Gezondheidsbelang
Gelet op het gezondheidsbelang vindt de Huurcommissie het niet redelijk om een meting van een huurder, waarin een loodgehalte van boven de 10 microgram wordt aangetoond, terzijde te schuiven. Als de huurder met een rapport van een erkend laboratorium heeft aangetoond dat de norm van 10 microgram per liter kraanwater wordt overschreden, dan is voor de Huurcommissie aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een gebrek in de woning. De Huurcommissie verlaagt in die gevallen de huur met zestig procent.
In 15 van de 16 zaken heeft de Huurcommissie een gebrek uitgesproken en de huur verlaagd tot de verhuurder het gebrek heeft verholpen.