Het Handboek Huurcommissie

De samenleving verwacht van de Huurcommissie dat zij deskundig, transparant en onpartijdig is. De wet- en regelgeving van en rondom het zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) de Huurcommissie bevat daartoe waarborgen. Om de werkwijze van de Huurcommissie transparant te maken is een Handboek Huurcommissie opgesteld.

Het Handboek ZBO Huurcommissie is voor iedereen binnen de Huurcommissie en voor geïnteresseerden buiten de Huurcommissie. Het Handboek geeft aan hoe de Huurcommissie werkt. Het Handboek is vooral opgebouwd uit wettelijke bepalingen, regels en documenten die al eerder zijn vastgesteld.