Huurcommissie kiest voor versnelde afhandeling verzoeken

Bestuursvoorzitter J.W.A. van Dijk over versnelde procedure

De Huurcommissie gaat verzoeken van huurders en verhuurders sneller afhandelen: schriftelijk. Huurders en verhuurders krijgen een uitspraak van de voorzitter op basis van het onderzoeksrapport. Wie het niet eens is met de uitspraak kan altijd in verzet en gehoord worden. De al bestaande werkwijze gaat de Huurcommissie vanaf nu vaker inzetten. De aanpak voorkomt dat de wachttijden bij de Huurcommissie verder oplopen, net als de huidige werkvoorraad van ruim 10.500 verzoeken.

De schriftelijke afhandeling met een voorzittersuitspraak maakt deel uit van het actieplan ‘Aanpak achterstanden’. De Huurcommissie zorgt met deze aanpak ook voor een structurele oplossing. Dat schrijft de nieuwe voorzitter, Asje van Dijk, aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), waar de Huurcommissie onder valt. De voorzitter wijst op het belang: ‘Niet alleen zijn de doorlooptijden lang, ook het aantal klachten daarover is hoog en de klanttevredenheid laag. Dit alles benadrukt de noodzaak van de aanpak om onze geschilbeslechting structureel op peil te krijgen. Huurders willen geholpen worden.’

Het onderzoeksrapport is de basis voor de schriftelijke afhandeling met een voorzittersuitspraak. Deze werkwijze wordt eerst ingezet bij twee type geschillen: onderhoudsgebreken en servicekosten. Deze zaken komen veel voor in de werkvoorraad van de Huurcommissie.

Voorbeeld
Wat betekent deze aanpak voor meneer Bakker uit Amsterdam?

Eerder heeft hij bij de Huurcommissie een verzoek ingediend over achterstallig onderhoud in zijn huurwoning. Ondanks herhaalde verzoeken aan zijn verhuurder, gebeurt er niks. De onderzoeker van de Huurcommissie komt langs. In zijn onderzoeksrapport stelt hij achterstallig onderhoud vast: lekkages van buitenaf door regen en ernstige schimmel en houtrot in de keuken. De onderhoudsgebreken zijn duidelijk. Een uitspraak kan volgen zonder zitting: een huurverlaging voor meneer Bakker, totdat zijn verhuurder alles heeft gerepareerd.
Als huurders of verhuurders het niet eens zijn met de schriftelijke uitspraak van de voorzitter, dan kunnen ze altijd in verzet. Voor het eind van 2020 moet deze werkwijze ook zijn ingevuld voor de andere procedures van de Huurcommissie.

Keuzebrief  

Voor de aanpak van de achterstanden werkt de Huurcommissie tijdelijk met een keuzebrief voor andere procedures. Huurders en verhuurders kunnen de gewenste afhandeling doorgeven, waaronder: een schriftelijke uitspraak van de voorzitter op basis van het onderzoeksrapport. De verwachting is dat de Huurcommissie begin volgend jaar meer zaken kan afdoen met deze aanpak.

Parallel werkt de Huurcommissie aan diverse maatregelen om de procedures gebruiksvriendelijker en duidelijker te maken voor huurders en verhuurders. Zoals vereenvoudiging van formulieren. Ook volgt invoering van online betalen van de leges en betere voorlichting op de website.

Resultaten

Met de maatregelen in het actieplan ‘Aanpak achterstanden’ verwacht de Huurcommissie de huidige werkvoorraad terug te brengen naar circa 5.000 zaken aan het eind van het tweede kwartaal in 2021. De Huurcommissie houdt vast aan de afspraak om per 1 januari 2022 te voldoen aan de wettelijke doorlooptijden. Periodiek rapporteert de Huurcommissie aan het ministerie van BZK over de voortgang van de aanpak van de achterstanden.

Stijging huurverhogingszaken

Het aantal bezwaren tegen de jaarlijkse huurverhoging valt met een totaal van 3.310 zo’n zestig procent hoger uit dan in 2019. Met de inhuur van extra medewerkers verwacht de Huurcommissie de afhandeling van deze zaken voor het eind van 2020 af te ronden. Binnen de wettelijke termijn net als vorig jaar.

 

Actieplan Aanpak achterstanden
Beantwoording feitelijke vragen stand van zaken Huurcommissie