Huurcommissie officieel aangewezen als buitengerechtelijke geschillenbeslechter

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Huurcommissie aangewezen als buitengerechtelijke geschillenbeslechter in de zin van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten.

De Huurcommissie beslecht al honderd jaar geschillen tussen huurders en verhuurders over de huurprijs, het onderhoud van de woning en de servicekosten. Corine van Wijk, plaatsvervangend voorzitter van het bestuur van de Huurcommissie: “Huurders en verhuurders mogen van de Huurcommissie verwachten dat zij onpartijdig, deskundig en transparant haar werk doet. Deze aanwijzing maakt duidelijk dat de Huurcommissie als organisatie aan hoge kwaliteitseisen voldoet.” 

De Huurcommissie maakt haar werkwijzen transparant en geeft informatie op haar website en in de Jaarverslagen. Uitspraken van de Huurcommissie zijn te lezen in het openbaar register op onze website.