Huurcommissie ontving 30 procent meer aanvragen in 2018

In 2018 ontving de Huurcommissie meer dan 10.000 verzoeken van huurders en verhuurders. Dit was fors meer (32%) dan in 2017. De Huurcommissie zal - samen met het ministerie van BZK – onderzoeken wat de mogelijke oorzaken van deze toename waren. Om de vele verzoeken te behandelen heeft de Huurcommissie extra medewerkers ingezet. Dit is te lezen in het jaarverslag 2018 van de Huurcommissie.

Bijna een derde van de verzoeken ging in 2018 over huurverlaging in verband met gebreken (30%). Verzoeken over de (jaar)afrekening van de servicekosten staan op de tweede plaats (23%), gevolgd door bezwaren tegen huurverhoging en verzoeken om toetsing van de aanvangshuur (12%).

In 2018 handelde de Huurcommissie 6.844 verzoeken af. Daarvan is 43% behandeld tijdens een zitting. In 2017 was dat nog 74%. Dit hangt samen met het hogere aantal zaken dat door intake en bemiddeling kon worden afgedaan.

Huurders zijn in 2018 in bijna 60 procent van de zaken (exclusief inkomensafhankelijke huurprijsgeschillen) in het gelijk gesteld (57%), verhuurders kregen in 38% van de gevallen gelijk. Deze cijfers wijken niet veel af van de verhouding in voorgaande jaren.

Modernisering Huurcommissie

In 2018 lag daarnaast de focus op het voorbereiden van nieuwe taken en andere werkwijzen, die nodig waren door de wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw) per 1 januari 2019. Door de wetswijziging krijgen huurders en verhuurders steeds meer keuzemogelijkheden tijdens de procedure bij de Huurcommissie. Zodat zij zo snel mogelijk een passende oplossing hebben. Speerpunten zijn een brede intake en bemiddeling met als doel het daadwerkelijk beslechten van geschillen met een uitspraak - daar waar mogelijk - te voorkomen. Voorkomen is immers beter dan beslechten. Hierbij is ook van belang dat de Huurcommissie meer inzet op voorlichting en advies om in een zo vroeg mogelijk stadium partijen goed te informeren wat zij zelf kunnen doen en wat de Huurcommissie wel, of niet, voor ze kan betekenen.

De Huurcommissie is volop in beweging. Alle veranderingen zijn gericht op het verbeteren van de dienstverlening aan huurders en verhuurders. In 2019 zal de Huurcommissie zich vooral richten op het wegwerken van de achterstand in de verzoeken. Daarnaast gaat de Huurcommissie verder bouwen aan de ‘nieuwe’ organisatie: voor huurder en verhuurder, deskundig en duidelijk.

Bekijk het volledige jaarverslag 2018 van de Huurcommissie.