Huurcommissie organiseert informatiebijeenkomst Uhw

De Huurcommissie organiseert een informatiebijeenkomst voor huurdersorganisaties, woningcorporaties en andere verhuurders over de wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw). We informeren deelnemers over wat de wetswijziging concreet inhoudt en over de werkwijze van de Huurcommissie.


De wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte gaat onder andere over:
  • de uitbreiding van het takenpakket van de Huurcommissie per 1 januari 2019;
  • bij welke onderwerpen huurder of verhuurder bij de Huurcommissie terecht kan;
  • de wijziging van de kosten om een procedure te starten (de leges); 
  • de invoering van de verhuurderbijdrage; 
  • de nieuwe benoemingsprocedure binnen de Huurcommissie;
  • de Raad van Advies van de Huurcommissie.

De informatiebijeenkomst bijwonen?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief via PostbusWebsite@huurcommissie.nl. In die nieuwsbrief volgt binnenkort meer informatie over de informatiebijeenkomst Uhw.

Heeft u nu al vragen over de wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte? Stel deze vragen ook via bovenstaand e-mailadres zodat we tijdens de informatiebijeenkomst zo goed mogelijk kunnen ingaan op actuele vragen.