Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Huurcommissie start met bemiddeling

Proefproject in regio Den Haag om conflicten tussen partijen sneller tot een oplossing te brengen en het niet tot een formele procedure te laten komen.

Naast de reeds bestaande wijze van geschilbeslechting, gaat de Huurcommissie ook bemiddelen tussen huurder en verhuurder. Doel is om een conflict tussen partijen sneller tot een oplossing te brengen en het niet tot een formele procedure te laten komen. Met ingang van 1 juni 2016 wordt daarvoor in de regio Den Haag gestart met een proef.

Met deze proef onderzoekt de Huurcommissie hoe bemiddeling in de praktijk uitpakt bij conflicten tussen huurder en verhuurder over huurprijs, onderhoud van de woonruimte of de afrekening van servicekosten.
De ervaringen worden gebruikt om deze vorm van dienstverlening vanaf 1 januari 2017 als volwaardig alternatief aan te bieden naast de reeds bestaande wijze van geschilbeslechting.

Wat is er anders?
Vaak blijkt dat een formele procedure voor geschilbeslechting niet nodig is. Daarom is de Huurcommissie op zoek gegaan naar nieuwe, meer informele en snellere vorm van dienstverlening.
Bij bemiddeling zoekt de Huurcommissie na ontvangst van het verzoek eerst contact  met de indiener om goed door te vragen naar de kern van het probleem en te vragen wat men als mogelijke oplossing ziet. Daarna legt  de Huurcommissie dezelfde vragen voor aan de andere partij.
Vanuit haar deskundigheid toetst de Huurcommissie de voorgestelde oplossingen aan wet- en regelgeving. De meest redelijke oplossing wordt voorgelegd aan beide partijen, waaraan zij zich onderling kunnen verbinden. Bij een succesvolle bemiddeling krijgt de indiener de leges terug.
Naar verwachting is de doorlooptijd van de bemiddeling twee maanden.

Bij de bestaande dienstverlening stelt de Huurcommissie een rapport van onderzoek op, dat behandeld wordt tijdens een zitting. Beide partijen kunnen zich tijdens deze zitting uitspreken over dit rapport. Vervolgens volgt een bindende uitspraak op grond van de bepalingen in wet- en regelgeving. Tussen het indienen van een verzoek door huurder of verhuurder en de  ontvangst van de uitspraak gaan nu vaak zes maanden voorbij.
Het blijft natuurlijk mogelijk om alsnog de formele procedure te doorlopen.