Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Huurcommissie stelt uitvoeringsbeleid voor Warmtewetgeschillen vast

De Huurcommissie heeft vastgesteld hoe zij de geschillen tussen huurder en verhuurder behandelt die te maken hebben met de warmtelevering door stadsverwarming of blokverwarming (geschillen die volgen uit de Warmtewet). De Huurcommissie zal de kosten voor deze warmtelevering toetsen aan de kosten die de verhuurder hiervoor echt heeft gemaakt én aan de vastgestelde maximumprijs voor warmte. Dit betekent dat de manier waarop de Huurcommissie de geschillen over servicekosten en nutsvoorzieningen toetst, niet verandert. 

De Huurcommissie kan uitspraak doen over geschillen over de warmtelevering als deze gaan over sociale huurwoningen én te maken hebben met de kosten voor nutsvoorzieningen, met de servicekosten of met een gebrek van de warmte-installatie.

Huurders en verhuurders kunnen de Huurcommissie vragen om uitspraak te doen over het geschil over de warmtelevering. Dit kan met de verzoekformulieren voor de servicekosten en nutsvoorzieningen of voor de onderhoudsgebreken. De Huurcommissie adviseert hen wel te proberen het geschil eerst gezamenlijk op te lossen.

Het aangepaste beleidsboek wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de Huurcommissie: www.huurcommissie.nl. Ook de verzoekformulieren zijn hier beschikbaar.