Huurcommissie toetst alleen aan wet

Op 25 maart verschenen er op de website van de Woonbond en het Algemeen Dagblad berichten over mogelijke huurverlaging en huurbevriezing voor huurders van een corporatiewoning. Achtergrond is het Sociaal Huurakkoord dat Aedes (belangenbehartiger corporaties) en de Woonbond (belangenbehartiger huurders) hebben afgesloten. 

In dit akkoord staat dat in bepaalde situaties een huurder aanspraak moet kunnen maken op huurverlaging of huurbevriezing. De Huurcommissie krijgt hier vragen over. Daarom wil de Huurcommissie benadrukken dat de Huurcommissie bij een geschil tussen een huurder en een verhuurder alleen aan de wet toetst, niet aan afspraken tussen Aedes en de Woonbond in het Sociaal Huurakkoord.