Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Huurcommissie voert taken doeltreffend uit

De Huurcommissie voert haar wettelijke taken doeltreffend uit. Op een aantal punten kan de doeltreffendheid en doelmatigheid nog worden verbeterd.

Dit zijn de conclusies uit de evaluatie van het zelfstandig bestuursorgaan (zbo) Huurcommissie. Het evaluatierapport is op 22 december aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden door de minister voor Wonen en Rijksdienst. De evaluatie heeft betrekking op de periode 2010-2016 en is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksteam van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het evaluatierapport en de aanbiedingsbrief van de minister voor Wonen en Rijksdienst zijn gepubliceerd op Rijksoverheid.nl

Reactie Bestuur Huurcommissie
Het Bestuur van de Huurcommissie herkent de conclusies en aanbevelingen uit het evaluatierapport. De afgelopen jaren is door de Huurcommissie hard gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening aan huurders en verhuurders.

De onderzoekers bevelen aan om de ingezette koers door te zetten. In 2016 is de Huurcommissie gestart met het aanbieden van bemiddeling, als alternatief voor het gebruikelijke  beslechten van geschillen met een uitspraak. Hierop is positief gereageerd door huurders en verhuurders die bij de Huurcommissie kwamen. Daarnaast heeft de Huurcommissie in 2016 meer werk gemaakt van het geven van informatie om geschillen te voorkómen, via de website en met professionals in de branche. Ook hier is positief op gereageerd. De aanbeveling uit het evaluatierapport om nog meer ruimte te creëren voor huurders en verhuurders om te kunnen kiezen hoe hun geschil wordt behandeld, zal het Bestuur zeker opvolgen.

Bij een nieuwe dienstverlening, past ook een andere relatie met de branche en het beleidsdepartement, en een andere inrichting van het financieel beheer en de organisatie zelf. Het Bestuur van de Huurcommissie zal de betreffende aanbevelingen uit het onderzoeksrapport overnemen.