Huurliberalisatiegrens en huurtoeslag 2019

De huurliberalisatiegrens bepaalt of u een sociale-huurwoning bewoont/verhuurt of een woning in de vrije sector.

Was de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan of gelijk aan de toen geldende huurliberalisatiegrens? Dan heeft u een sociale-huurwoning. Was de aanvangshuurprijs hoger? Dan heeft u een geliberaliseerde (vrije-sector)woning.

De overheid heeft de huurliberalisatiegrens voor 2019 vastgesteld op € 720,42.

Dit betekent dat wanneer in 2019 een huurcontract afgesloten wordt voor een huurwoning met een huurprijs van € 720,42 per maand of lager, deze woning onder de sociale huur valt.

Lees op Rijksoverheid.nl meer over de huurliberalisatiegrens.

Voor meer informatie over het huurprijsbeleid, lees hier de circulaire (.pdf) van de overheid over het huurprijsbeleid van 1 januari 2019 tot 30 juni 2020.

Huurtoeslag 2019

De huurprijs € 720,42 per maand is eveneens de huurgrens om in aanmerking te kunnen komen voor huurtoeslag bij de Belastingdienst. Kijk op de site van de Belastingdienst voor meer informatie.